“Våga träna tidigt” var vårt tema i Essentials Breeder’s Insights. Forskningen underbygger att det fungerar

Igår kväll höll vi ett välbesökt webinar för Essential Foods, där vi fick möjlighet att berätta om vår träningsfilosofi och det att börja träna tidigt. Vi har i flera år hållit kurser under namnet “Rätt från början” och har sett att det är en fördel för både hunden och föraren att börja träningen tidigt.

Vi upplever bland annat att det gör hundarna mer träningsbara, de får lättare att fokusera och att förarna får ett språk för att tala om träning med andra. Språket är viktigt för att kunna hantera utmaningar och därmed undgå frustrationer, som vi vet kan föra till något vi absolut inte vill att hundarna ska uppleva…

Inför gårdagens webinar letade vi efter forskning, som har undersökt effekten av att börja träna tidigt. Det är så spännande att finna relevant forskning och det kan vara riktigt svårt att finna något som är relevant för just det ämnet vi är intresserade av.

MEN, det finns faktiskt forsknig och de två studier som vi refererade till igår, understödjer de erfarenheter som vi har gjort oss

Den första studien konkluderar att hundar utvecklar mindre problembeteenden, om de går på kurser som omfattar en kombination av vanlig lydnadsträning, problemlösning och socialisering – och att effekten av dessa kurser har störst effekt om de påbörjas innan hunden är sex månader. Man mätte på: bättre anknytning, mindre social rädsla, mindre hundriktad rädsla eller aggression, mindre ägarriktad aggressivitet, mindre utåtriktad rädsla och färre separationsrelaterade problem.

Den andra (mycket omfattande) studien konkluderar att socialisering (hela valpens uppväxt), träning och stöttning (från någon form av mentor) ger bättre beteenderesultat för valpar som ska bli assistanshundar. Effekten av tidig och fortsatt socialisering gav resultat på träningsbarhet, mindre rädsla, anpassningsförmåga, arousal (excitability). Tidig träning gav också resultat på träningsbarhet och hur lätt hundarna blir distraherade. Effekten av att ha stöd från t e x en mentor gav dessutom resultat på hundens arousal.

I den sista studien ser det också ut som att träning och socialisering medieras (hjälps på väg) av hur hundföraren här i benägen att fråga om hjälp. Om hundföraren är bra på det och har god tillgång till att fråga om den rätta hjälpen, så kommer det till uttryck i ökad/bättre träning och socialisering.

Så om du ska ge ett gott råd till någon som är bekymrad över att gå igång med att träna tidigt, så ska du finna sig en mentor, som gör det lätt att fråga om hjälp och vägledning.


De webinar som Essential Foods erbjuder är till deras uppfödarkunder i Ambassadors Club och finns tillgängliga i 7 dagar för de 500 personer som signat upp. Vi tycker det var väldigt roligt att få vara med i detta sammanhang, där de varje månad har en mängd kunniga gäster såsom forskare och specialister på ämnen kopplat till hund. Tack Annika som bjöd in oss!

Socialisera mera!

Vi nämnde och visade också det Socialiseringsschema som vi lämnar med till våra valpköpare. Du som vill ha det kan ladda ner det här. 🙂